comag

Html Kullanim bicimi

Kullanım biçimi:


<etiket (tag)_adi


Örnek : <HTML>,<BODY>,<TITLE>


Bir etiket <etiket_adi> şeklinde başlar ve bazı etiketler dışında </etiket_adi>
ş
eklinde biter.
 
Etiketler iç içe yer alır ve en içteki etiketten başlatılarak kapatılır. Kodların
okunabilirli
ğini artırmak için bir etiket bitmeden tekrar etiket açılırsa içeride
ılan etiket biraz daha içeriden yazılmalıdır.

Kullanım biçimi:

<tag_1>

<tag_2>

......

</tag_2>

</tag_1>

Örnek:

<HTML>

<BODY>

......

<FORM>

......

</FORM>

</BODY>

</HTML>

 Bir etiket parametreler kullanarak biçimlendirilir ve bu parametrelere tırnak ("") işaretleri arasında değer atanır. Değerle parametre adı arasında eşittir (=) işareti kullanılır.


<HTML>

<html>, bir WEB sayfasında bulunan ilk etikettir. Bu etiket tarayıcıya HTML belgesinin başladığı ve bittiği yeri bildirir. Bütün HTML kodları bu etiketin içinde yer almalıdır. Bu etiketin hiçbir parametresi yoktur.

<HEAD>
HTML belgesinin ilk bölümüdür. WEB sayfas
ı ile ilgili temel özellikler, sayfa başlığı, yazı karakterler kümesi, link özellikleri burada tanımlanır. Head etiketinin yorum aralığında


<meta> etiketi yer alır. Bu etiket siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtır. Meta etiketinde kullanılan parametreler aşağıda verilmiştir.

name: Author, description ve keywords özellikleri tanımlanır

http-equiv :Refresh, expires, content ve content-style-type özellikleri

Size: Yazının boyu belirlenir.


<META NAME="author" CONTENT="EMEL KAÇAR"> Kodu sayfanın tasarımcı kimliğini gösterir.

<META NAME="Description" CONTENT="Sayfanızın kısa tanıtımını buraya

yapın."> Kodu sayfanın kısa tanımı yapılmak için kullanılır.

<META NAME="keywords" CONTENT="Sitenizi arama motorlarındabulduracak siteniz ile ilgili kelimeleri buraya yazın."> Kodu sayfanın hangi kelimeleriiçerdiğini gösterir.Burası arama motorları için çok önemlidir.

<META http-equiv=”refreshCONTENT=”5;

URL=http://www.megep.meg.gov.tr”> Refresh ile sayfamız açıldıktan 5 saniye sonra belirtilen adresi otomatik olarak açacaktır.

<META http-equiv=”expiresCONTENT=”Wed, 25 Feb 2007 12:00:00 GMT”>

Expires GMT saat sistemine göre belirtilen saat ve tarihte sayfanın dosyası silinecektir.

<META http-equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1254">

Kodu sayfanızda ne tür bir metnin olduğunu (text/html yazmakla metnin düz yazı ve

html belgesi olduğunu) ve karakterlerinin hangi kodlama (windows-1254 yazmakla) ile

yapıldığını gösterir.

<META http-equiv="Content-Language" CONTENT="tr"> Kodu sayfanızın

dilinin Türkçe (istenirse değiştirilebilir.) olduğunu gösterir.

<META http-equiv=”content-style-typeCONTENT=”text/css”> Content-typestyle

belgemizde kullanılan CSS dosyamızın bir metin dosyası olduğunu belirtir.

<META NAME="copyright" CONTENT="&copy; 2006 EMEL KAÇAR">

Kodu sayfanın telif hakkının kime ait olduğunu gösterir.

<META name="GENERATOR" CONTENT="Microsoft FrontPage"> Kodu sayfanın hangi editörle yapıldığını gösterir.<META NAME="ROBOTS" CONTENT="ALL, FOLLOW, INDEX"> Kodu sayfanızı tüm arama motorlarının veritabanına kaydolabilme hakkının verilmiş olduğunu gösterir.

<META NAME="RATING" CONTENT="GENERAL"> Kodu sitenizin hangi kategoride, sınıfta olduğunu gösterir. GENERAL yazmakla bütün katagoride olduğu belirtilmiş olur.Meta etiketi ile tanımlanan bilgiler kullanıcıya görüntülenmez.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
comag.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=