comag

Metin2 Pvp panel icin gerekli php kodlar

Anlatım: Aşağıda Belirttigim Kodları Önce Bir Metin Belgesi Açıyoruz Ve Yapıştırıyoruz Sonra Metin Belgesini index.php olarak kaydediyoruz ve İsmini değişiyoruz ve Siteye atıyoruzKarakter Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$chars = "SELECT * from player";
$charsquery = mysql_query($chars);
$charszahl = mysql_num_rows($charsquery);
echo "Charaktere : $charanzahl"; 
 
Kullanıcı Id Ve Hesap Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("account");
$accs = "SELECT * from account";
$accsquery = mysql_query($accs);
$accszahl = mysql_num_rows($accsquery);
echo "Account : $accszahl";
İtem Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$items = "SELECT * FROM item ";
$itemsquery = mysql_query($items);
$itemanzahl = mysql_num_rows($itemsquery);
echo "Items : $itemanzahl";
Lonca Sayısı

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$guilds ="SELECT * FROM guild";
$guildsquery = mysql_query($guilds);
$guildanzahl = mysql_num_rows ($guildsquery);
echo "Gilden : $guildanzahl";
Online Karakter Ve Oyuncular

HTML-Kodu:
include("config.php");
mysql_connect($dbhost$dbuser$dbpass);
mysql_select_db("player");
$output = mysql_query("SELECT COUNT(*) as count FROM player WHERE DATE_SUB(NOW() INTERVAL 5 MINUTE) < last_play;");
$online_count = mysql_fetch_object($output)->count+1;
echo "Spieler Online : $online_count";
Sıralama (NOT:GMLER YAZILMAZ)

HTML-Kodu:
<?php echo "<center>"; include('inc/config.php'); // Connect to DB mysql_select_db('player'); // Select DB 'player'  $test = "SELECT * from player"; $testquery = mysql_query($test); $num2 = mysql_num_rows($testquery);  if($_GET['max']) { $get = $_GET['max']; } else { $get = '0';   $max = $get + 20; $max2 = $get - 20;  if($get > $num2) {
}
elseif($get >= 20 && $get < $num2) { } elseif ($num2 <= 20) { echo ""; } else { } echo "</center><br>"; ?>
 
<center><table border="0">
<tr>
<th width="150">Sira</th>
<th width="150">Nick</th>
<th width="150">Level</th>
<th width="150">Exp</th>
<th width="150">Bayrak</th>
</tr>
</table></center>
 
<?php    include('inc/config.php'); // Connect to DB mysql_select_db('player'); // Select DB 'player'    // Select player etc from db //   $rank = "SELECT * from player WHERE name NOT LIKE '[GA]%' and name NOT LIKE '[GM]%' order by level desc limit 10"; $query = mysql_query($rank); echo "<center><table border="0">"; // Open table $i = 0;  while($array = mysql_fetch_array($query)) { $i = $i + 1;   echo " <tr> <th width="150"><font color="black">" . $i . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["name"] . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["level"] . "</font></th> <th width="150"><font color="black">" . $array["exp"] . "</font></th>";    $reich = "SELECT empire from player_index where id = " . $array[account_id] . ""; $query2 = mysql_query($reich); $array2 = mysql_fetch_array($query2);   if($array2["empire"] == 1) { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/red.jpg"></th></tr>"; } elseif($array2["empire"] == 2) { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/yellow.jpg"></th></tr>"; } else { echo "<th width="150"><img src="http://www.elitepvpers.de/forum/images/blue.jpg"></th></tr>"; } } echo "</table></center><br>"; // close table   } ?>
Kayıt Ol

HTML-Kodu:
<body>
<div id="Felder">
<form action="regi.php" method="post" >
Kullanici Adi<br />
<input type="text" name="username" size="30" /><br />
Sifre<br />
<input type="password" name="passwd" size="30" /><br />
Sifre Tekrar<br />
<input type="password" name="passwd2" size="30" /><br />
Gercek Adiniz<br />
<input type="text" name="rl_name" size="30" /><br />
Email<br />
<input type="text" name="email" size="30" /><br />
L&ouml;schcode<br />
<input type="text" maxlength="7" name="social_id" size="30" /><br />
<br />
<input type="submit" name="submit" value="Kayit ol" />
</form>
</div>
 
</body>
</html>
 
<?php   include('config.php');  if(isset($_POST['submit']) && $_POST['submit'] == 'Register') { $username = mysql_real_escape_string($_POST['username']); $passwd = mysql_real_escape_string($_POST['passwd']); $passwd2 = mysql_real_escape_string($_POST['passwd2']); $rl_name = mysql_real_escape_string($_POST['rl_name']); $email = mysql_real_escape_string($_POST['email']); $social_id = mysql_real_escape_string($_POST['social_id']);  if($passwd == $passwd2) { $sql = "INSERT INTO account SET login = '".$username."' password = PASSWORD('".$passwd."') real_name = '".$rl_name."' email = '".$email."' social_id = '".$social_id."'"; $result = mysql_query($sql);  if($result) { echo "<font color="green"><b>Hesap Basariyla Olusturuldu!</b></font>"; } else { echo "<font color="red"><b>Kayit Basarisiz!!lutfen tekrar deneyin!</b></font>"; } } }  ?>
Online Statüs

not: bunun çalişmasi için panelin bulundugu dosyaya
img adinda klasör olusturun.
ve içine 2 adet kirmizi ok ve yeşil ol ekleyin.

kirmizi okun adi : img/offline.gif
yeşil okun adi : img/online.gif

olsun. sonra çalişir.


HTML-Kodu:
$serverip = "eure_server_ip";
$ip = gethostbyname($serverip);
$portlist=array(330611003 13000 ); // serverinizin portlarini girin
$status=array("Login Server" "Char Server" "World Server"); // port adlarini girin
$i=0;
 
foreach ($portlist as $port){
echo "".$status[$i]."";
$online = @fsockopen($ip $port $errno $errstr 1);
if (!$online)
{
echo "<td><img src=img/offline.gif width=16 height=12 /></td>"; #
 
}
else
{
echo "<td><img src=img/online.gif width=16 height=12 /></td>";
}
@fclose($online);
$i++;
}
Panelden Oyuna Reboot Atma (admin cp'ye eklenmelidir

HTML-Kodu:
<?php $IP = "EUERE IP HIER EINTRAGEN"; //Port = $_GET['port']; //$Port = ""; $Port = "EUEREN PORT HIER EINTRAGEN";  if($IP && $Port) { $socket = socket_create (AF_INET SOCK_STREAM SOL_TCP); $result = socket_connect ($socket $IP $Port);  $query = "x40SHOWMETHEMONEYx0A"; $query .= "x40RELOAD ax0A"; //$query .= $_GET['query'];  $query_size = strlen($query); $write_res = socket_write($socket $query $query_size); $recv_res = socket_recv($socket $output 5056 0); echo $output; socket_close($socket); } ?>
evet arkadaşlar şimdi bunlari hazirladik bize lazim olan bunlari çaliştirmak için
config.php olusturmak olucak
buyrun onlarida hazirliyalim

HTML-Kodu:
<?php $dbhost = "serverip"; //Serverinizin ipi $dbuser = "root"; //root öle kalsin $dbpass = "navicat şifre"; //navicat şifreniz $mysql_db = "account"; ?>
Not :
siralama için yukarda gördüğünüz yerin en altina birde bu kodu ekleyin.

HTML-Kodu:
mysql_select_db("player");
Şifre Değiştirme Paneli Kodu Arkadaşlar Bazen Çalışmıo Kusara Bakmayın

HTML-Kodu:
<body bgcolor="black"><br>
        <div id="info">
 
 
          <?php function DeCode($string,$operation,$key='')   {     $key=md5($key);     $key_length=strlen($key);     $string=$operation=='D'?base64_decode($string):substr(md5($string.$key),0,8).$string;     $string_length=strlen($string);     $rndkey=$box=array();     $result='';     for($i=0;$i<=255;$i++)     {       $rndkey[$i]=ord($key[$i%$key_length]);       $box[$i]=$i;     }     for($j=$i=0;$i<256;$i++)     {       $j=($j+$box[$i]+$rndkey[$i])%256;       $tmp=$box[$i];       $box[$i]=$box[$j];       $box[$j]=$tmp;     }     for($a=$j=$i=0;$i<$string_length;$i++)     {       $a=($a+1)%256;       $j=($j+$box[$a])%256;       $tmp=$box[$a];       $box[$a]=$box[$j];       $box[$j]=$tmp;       $result.=chr(ord($string[$i])^($box[($box[$a]+$box[$j])%256]));     }     if($operation=='D')     {       if(substr($result,0,8)==substr(md5(substr($result,8).$key),0,8))       {         return substr($result,8);       }       else       {         return'';       }     }     else     {       return str_replace('=','',base64_encode($result));     }   }  ?>
<?php $action=$_POST["action"]; switch ($action){ case "send": send(); break; default: change(); break; } function change(){ ?>
 
<table width="621" height="200" border="0">
 <tr>
    <tbody> 
    <tr> 
     <td width="466" height="200" align=middle valign=top> 
      <form method=post name=chgform action="sifredegis2.php">
      <input type="hidden" name="action" value="send" />
       <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=466>
        <tbody> 
        <tr> 
         <td width="700"><br>
          <b><font size="3"></font><span class="style1"></span></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td height=1><img height=1 src="" width=300></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td align=right>
          <div align="left"></div>
          <table align=center border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 width="425">
           <tbody> 
           <tr> 
            <td align=right class=txt_gray colspan=2> 
             <div align=left></div>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184" height="32"> 
             <div align=left><font color="#FFFFFF">Kullanici Adi:</div></font>            </td>
            <td class=txt_gray width="218" height="32"> 
             <input maxlength=16 name=UserID size=17>
             <div align=center></div>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle">
            <td class=txt_gray width="184"><font color="#FFFFFF">Karakter Silme Kodu:</font></td>
            <td class=txt_gray width="218"> 
             <input maxlength=7 name=srcno size=7>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184"><font color="#FFFFFF">Gizli Soru:</font></td>
            <td class=txt_gray width="218"> 
             <select name="Ques" class="inputbox2">
<option value="Soru Sec">Soru Seç</option>
            <option value="Wie ist der Name deines Haustieres?">Adın</option>
           </select>            </td>
           </tr>
           <tr align="left" valign="middle"> 
            <td class=txt_gray width="184"><span style="width:120px; float:left;"><font color="#FFFFFF">Gizli Yanit:</font></span></td>
            <td class=txt_gray width="218"> 
             <input name=Answ type=text id="Answ" size=30 maxlength=30>            </td>
           </tr>           
           </tbody> 
          </table>
          <div align="left"></div>         </td>
        </tr>
        <tr> 
         <td height=2><img height=1 src=""    width=466></td>
        </tr>
        </tbody> 
       </table>
       <div align="center"><br>
        <a    href="javascript:document.chgform.submit()"><img border=0 src="http://www.turkmmo.com/images/bt_confirm.gif" width="79" height="32"></a> 
 
        <br>
       </div>
      </form>     </td>
    </tr>
    </tbody> 
   </table>
  <div align="left"></div>  </td>
 </tr>
</table>
</body>
 
</html>
<?php } function send(){ $UserID=$_POST["UserID"]; $srcno=$_POST["srcno"];  $Ques=DeCode($_POST["Ques"],'E','daichao'); $Answ=DeCode($_POST["Answ"],'E','daichao');  if (strlen($UserID) < 1 || strlen($srcno) < 1 || strlen($Ques) < 1 || strlen($Answ) < 1 ) {   echo "Check Deine Eingaben<a href="javascript:history.back();">   Zurueck</a>"; }else{   require_once("conn.php");   mysql_select_db("account");   $exec="select social_id,Question1,Answer1 from account where Login='$UserID' and social_id='$srcno' and Question1='$Ques' and Answer1='$Answ'";     mysql_query("set names big5 ");     mysql_query("set CHARACTER big5 ");   $result=mysql_query($exec);   $rs=mysql_fetch_object($result);     echo mysql_error();   if($rs){     $exec="update account set Password=password('888888') where Login='$UserID'";     mysql_query($exec);     $exec="update player.safebox set password='888' where account_id=(select id from account.account where login='$UserID')";     mysql_query($exec);     //echo $exec;     //echo mysql_error();     echo "Dein Neues Passwort ist: 888888<a href="index.html"";exit;   }else{     echo "Checke Deine Eingaben<a href="javascript:history.back();"";exit;   } } } ?>
 
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
 
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen::18.04.2014, 15:07 (UTC)
engenekom
engenekom
Kapalı

sa

Yorumu gönderen: burberry scarf sale women outlet, 19.09.2013, 01:12 (UTC):
Remarkable video, truly a nicequality, this YouTube video touched me a lot in terms of features.
burberry scarf sale women outlet http://www.illinoisbowfishers.com/cgi-bin/sj.php

Yorumu gönderen: chan luu???????, 25.08.2013, 16:19 (UTC):
????????????????????????????????????????????????????
<a href="http://chanluu.aikotoba.jp/" title="chan luu???????">chan luu???????</a>

Yorumu gönderen: ?????, 24.08.2013, 14:06 (UTC):
An interesting discussion is price comment. I believe that you need to write extra on this topic, it may not be a taboo subject but typically people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers
[url=http://zixunbox.com/ferragamo.html]?????[/url]

Yorumu gönderen: ropvfdDD, 14.07.2013, 16:03 (UTC):
<a href=http://thumbcrumble.co.uk/>christian louboutin</a> , feel parts Locations their latestBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
comag.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=