comag

Travian ile ilgili Hersey

Travian Nedir?

Travianda bir halkın lideri olarak hedefin,ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir uygarlık yaratıp,webdeki diğer Oyunculara karşı savaşmaktır.Oyun için gerekli olan sadece bir normal Web Browseridir.
www.travian.com.tr

Oyunun Kısa İçeriği

Oyunda 3 değişik halk, 4 değişik hammadde çeşidi, Her halk için farklı olan 10 değişik askeri birlik ve 25 değişik bina bulunmaktadır.

Halklar

Travianda üç değişik halk vardır: RomalılarGalyalılar ve Cermenler. Her halkın kendine göre avantajları ve desavantajları var. Halkların ordularıda birbirinden farklıdır. Onun için oyuna başlamadan önce kendine uyan bir halk secmelisin.


1)RomalılarRoma imparatorluğu amatör oyuncular için iyidir.Kullanımı başdan fazla zorluk çekdirmez.Yüksek toplumsal ve teknik gelişmeleri yüzünden romalılar mimarlık koordinasyonunda uzmandır ve askerleri travianda elitdir.
Romalılar son derece dengelidir. Hücumda ve savunmada aynı derece güçlülerdir. Bu avantajları verebilmeleri için uzun ve masraflı eğitim görmeleri gerekdir. Piyadesi efsanevi ve müthişdir, ama suvarilere karşı savunma güçleri öbür halklardan azdır.
Amatörler ve hangi halkı seçeceğini bilmiyen oyuncular icin bu halk idealdir. 


.Travian Nedir?
Travianda bir halkın lideri olarak hedefin,ekonomik ve askeri açıdan güçlü bir uygarlık yaratıp,webdeki diğer Oyunculara karşı savaşmaktır.Oyun için gerekli olan sadece bir normal Web Browseridir.
www.travian.com.tr

Oyunun Kısa İçeriği
Oyunda 3 değişik halk, 4 değişik hammadde çeşidi, Her halk için farklı olan 10 değişik askeri birlik ve 25 değişik bina bulunmaktadır.

Halklar
Travianda üç değişik halk vardır: Romalılar, Galyalılar ve Cermenler. Her halkın kendine göre avantajları ve desavantajları var. Halkların ordularıda birbirinden farklıdır. Onun için oyuna başlamadan önce kendine uyan bir halk secmelisin.

Romalılar

Roma imparatorluğu amatör oyuncular için iyidir.Kullanımı başdan fazla zorluk çekdirmez.Yüksek toplumsal ve teknik gelişmeleri yüzünden romalılar mimarlık koordinasyonunda uzmandır ve askerleri travianda elitdir.
Romalılar son derece dengelidir. Hücumda ve savunmada aynı derece güçlülerdir. Bu avantajları verebilmeleri için uzun ve masraflı eğitim görmeleri gerekdir. Piyadesi efsanevi ve müthişdir, ama suvarilere karşı savunma güçleri öbür halklardan azdır.
Amatörler ve hangi halkı seçeceğini bilmiyen oyuncular icin bu halk idealdir.


Roma ordusu

Saldırı gücü Piyadeye karşı savunma gücü Süvariye karşı savunma gücü Odun Tuğla-Demir-Tahıl-Hız
Lejyoner 40 | 35 | 50 | 120 | 100 | 180 | 40 | 6 
Pretoryan 30 | 65 | 35 | 100 | 130 | 160 | 70 | 5 
Emperyan 70 | 40 | 25 | 150 | 160 | 210 | 80 | 7 
Equites Legati 0 | 20 | 10 | 140 | 160 | 20 | 40 | 16 
Equites Imperatoris 120 | 65 | 50 | 550 | 440 | 320 | 100 | 14 
Equites Caesaris 180 | 80 | 105| 550 | 640 | 800 | 180 | 10 
Koçbaşı 60 | 30 | 75 | 900 | 360 | 500 | 70 | 4 
Ateş Mancınığı 75 | 60 | 10 | 950 | 1350 | 600 | 90 | 3 
Senatör 50 | 40 | 30 | 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 
Göçmen 0 | 80 | 80 | 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 5 Romalıların Ordusu

Romalıların Özellikleri
Aynı zamanda hammadde alanları ve köyyapıları kurulabilir
Köy çiti yüzünden yüksek savunma primi
Satıcılar 500er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 16 sektör)
Cok güçlü piyade, orta güçlü suvari,
Geliştirme ve eğitim pahalı ve uzun süreli. 


Galyalılar Galyalılar en barışcıl halkdır. Askeri eğitimlerinde savunmaya ağırlık verirler, hücumda performansları nerdeyse diğer halklarlan aynıdır.Suvarileri mükemmeldir, atları çok iyi yetişdirilmişdir ve hızlarıyla düşmanlara ani ve şaşırtıcı saldırılar yapabilirler.

Bu halkı savunması kolaydır aynı zamanda hücumlardada iyidirler. Bu halk oyuncuya istediği şekilde stratejik oynama imkanı sunar, fakat bunun için oyuncu becerisini ve tecrübesini biraz ortaya koyması gerekdir. Ama tabiiki amatörlerde bu halklan başarılı olabilir.Galyalıların Ordusu 

Saldırı gücü Piyadeye karşı savunma gücü Süvariye karşı savunma gücü 
  
Odun-Tuğla-Demir-Tahıl-Hız
Phalanx 15 40 50 100 130 55 30 7
Kılıçlı 65 35 20 140 150 185 60 6
Casus 0 20 10 170 150 20 40 17
Toytatın Şimşeği 90 25 40 350 450 230 60 19
Druyid 45 115 55 360 330 280 120 16
Heduan 140 50 165 500 620 675 170 13
Koçbaşı 50 30 105 950 555 330 75 4
Mancınık 70 45 10 960 1450 630 90 3
Kabile Reisi 40 50 50 30750 45400 31000 37500 5
Göçmen 0 80 80 5500 7000 5300 4900 5 Galyalıların Özellikleri
Hız primi:Travianda en hızlı ordu
Orta savunma primi:Çit
Satıcılar 750şer hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 24 sektör)
Sığınak 2 kat fazla saklar (Yağmalamalarda savunma)
Pağalı harp makinaları
Masrafsız göçmenler 


CermenlerCermenler travianın en atak halkıdır.Cermenler müthiş ve dehşet saldırıları dolayından herkesin korkulu rüyasıdır ve ölümden korkmadan sürü halınde hertarafı yağmalarlar.

Askeri disiplinleri ama öbür halklara göre azdır, buda cermenlerin savunmagücünün ve hızının az olmasına sebepdir. Atak ve tecrübeli oyuncular için cermenler daha uygundur. 


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 790x333.


Cermenlerin Özellikleri
Yağmalama primi: Düşmanların sığınağı tek 2/3 sayılır
Toprak siper kolay kolay yıkılamaz, ama çok fazla da koruyamaz
Satıcılar 1000er hammadde taşıyabilir (Hız: saatte 12 sektör)
Askerlerin yağmalama gücü yüksek, ucuz ve hızlı eğitilebilir
Savunmada zayıf 


Yapılar

Oyunu başladıkdan sonra ilkönce bir sağlam ekonomik altyapı sağlamalisin. Bunun için köyözetindeki 18 hammadde alanlarını geliştirmelisin. 4 değişik tip hammadde alanı var: Odun, tuğla, demir ve tahıl. Alanların birine tıkladıkdan sonra geliştirme imkaanlarını görebilirsin. Oyun ilerledikce köyünde kurulacak binalara ve yapılara önem vermelisin. Yeni bir yapı inşaa etmek için herhangi bir yeşil karonun üstüne tıklamalısın ve öylece yapı imkaanlarını görebilirsin.

Bazı yapılar tek oyun ilerledikce kurulabilir ve onları kurmak için baska yapılar gerekdir. 


Merkez Binası 

Merkez binasında mimarlar ve inşaat ustaları oturur. Merkez binasının derecesine göre, hammadde alanları ve yapılar daha çabuk geliştirilebilir. 

Hammadde Deposu

Tahıl ambarında çiftliklerden gelen tahıl depolanır. Tahıl ambarının derece yüksekliğine göre kapasiteside artar. 20.dereceden sonra yeni ambar kurulabilir. 

Sığınak

Saldırı anında köylüler hammaddenin bir miktarını sıgınağa saklarlar. 1.derecede her hammadde tipinden 100 mikdar yağmalamalara karşı korunur. 10.dereceden sonra yeni sığınak kurulabilir. 

Elçilik


Bir birliğe (ittifaka) üye olmak için elçilik kurman gerekdir. 3.derecede kendinde bir birlik kurabilirsin. Her derecede birliğin maksimum üye sayısı 3 artar. 

Askeri Üs

Askeri üsde ordularına emir verebilirsin ve düşman saldırılarını görebilirsin. Bu yapı tek köyün orta sağ sektörüne kurulabilir. Mancınık saldırılarında hedefler askeri üstün gelistirilmesine göre fazlalaşır.

Pazaryeri

Pazar yerinde öbür oyuncularla pazarlık yapabilirsin ve hammadde gönderebilirsin. Pazar yerinin derecesine göre satıcılarında aynen artar ve bir mikdar hammadde nakliye edebilir. 

Kışla

Kışlada kara birliği yetiştirilir.Binanın yapı derecesinin yüksekliğine göre, askerler daha hızlı yetiştirilebilir. 

Ahır

Süvariler ahırda yetişdirilir ve eğitilir. Suvarilerin eğitim süresi ahırın derece yüksekliğine göre kısalır. 

Tamirhane 

Koçbaşları ve mancınıklar tamirhanede yapılır ve hazırlanır. Bunlar tamirhanenin derecesine göre hızlı üretilir. 

Akademi

Akademide değişik asker tipleri yetişdirilir ve geliştirilir. 

Silah Dökümhanesi

Silah dökümhanesinde askerlerin saldırı gücü geliştirilir.

Zırh Dökümhanesi

Zırh dökümhanesinde askerlerin savunmagücü geliştirilir. Araştırmalar dökümhanenin derecesine göre fazlalaşır ve zırhlar iyileşir. 

Saray

Saray tek köylerin birine kurulabilir ve bu yapı otomatikman başkent koruması altında olur. Oyuncunun 4 den az köyü varsa başkent düşman tarafından işgal edilemez.
Derece 10, 15 ve 20de üçer tane göçmen veya bir şehir idarecisi (Senatör,Muhtar,Reis) eğitilebilir.


Köşk

Köşk kralın ziyarete geldiğinde oturdugu küçük bir saraydır. Bir köyü işgal etmek için saray ve köşk önce mancınıklarla yerle bir edilmesi gerekdir.
Derece 10 ve 20de üçer tane göçmen veya bir şehir idarecisi (Senatör,Muhtar,Reis) eğitilebilir. 


Ticari Merkez

Ticari merkezde atarabaları geliştirilir ve bunlar güçlü atlarla çekilir.Satıcıların bu binanin derecesine göre fazla hammadde taşıyabilir.
Her derecede kapasite 10% artar. Ona göre 20.derecede bir satıcın 3 kere daha fazla taşıyabilir. 


Turnuva Yeri

Turnuva yerinde askerlerin antrenman yapabilir ve metanetlerini geliştirebilir.Turnova yerinin derecesini yükseltdikçe askerlerin 20 sektörden fazla messafelerde daha hızlı olur.

Askeri üst nasıl kurulur?
Askeri üstün ve çitin inşaat yeri başdan bellidir. Askeri üst tek köyün orta sağ sektörüne kurulabilir.

Birlik nasıl kurulur?
Birlik kurmak için elçiliği 3.dereceye geliştirmelisin. Bir birliğe üye olmak için 1.derecede elçilik ve bir teklif gerekdir.

Köyün ismi nasıl değiştirilir?
Bunun için istatistik linkine(mavi disk) tıkla, orda kendi ismine tıkla ve Profil değiştir linkine tıkla. Köyismi yazan yere yeni ismi verebilirsin.

Askerler nasıl yapılır ve eğitilir?
Ilkönce 1.derece askeri üst ve 3.derece merkez binası kurman gerek. Ondan sonra kışla kurabilir ve orda askerlerini eğitebilirsin.

Benim köyümü nasıl savunabilirim?
Köyünde kendi veya arkadaşlarının askerleri bulunduğunda otomatikman saldırılarda savunurlar.

Askersiz bir köye saldırdığımda niye askeri kayıplarım oluyor?
Her köyün en az ana savunması olur. Güçlü suvarilerden harıç, tek bir asker birliğinlen saldırdığın an her zaman bir ufak kayıbın olur. Defans için eğitilmiş askerler (Örneğin galyalıların phalanxları) saldırılar için hiç uygun değil.

Nüfusumu nasıl yükseltirim?
Her yeni yapı nüfusunu otomatikman yükseltir. Yapı geliştirirken nüfusunun sayısı ne kadar yükseleceğini bu sembolun yanındaki sayısından görebilirsin.Getreideverbrauch

Imdat, benim tahıl üretimi gide gide azalıyor! Üretim yazan yerdeki tahılsayısı tüm asker ve nüfus tahıl masrafları harıç hesaplanır. Brüt tahıl üretimini yukarda sağ tarafda görebilirsin.

Halk avantajları:
-Romalılar: Aynı zamanda bir hammadde alanı ve bir bina geliştirebilir.
-Romalılar: Satıcı 500 miktar taşıyabilir.
-Galyalılar: Sıgınağın kapasitesi 2 kere daha fazladır.
-Cermenler: Düşmanın sığınağı 66% olarak sayılır ve ona göre fazla götürülür.
-Cermenler: Satıcı 1000 miktar taşıyabilir.

Hangi Yöndesiniz?

Eğer koordinatlarınız ikisi de (x,y) +/+ ise Kuzeydoğu
Eğer koordinatlarınız ikisi de (x,y) -/- ise Güneybatı
Eğer koordinatlarınız (x,y) +/- ise Güneydoğu
Eğer koordiantlarınız (x,y) -/+ ise Kuzeybatı bölümündesiniz.

Haritadaki yerimi sevmedim. Köyü taşıyabilir miyim?
Hayır köyü taşıyamazsınız. Ama başka köyler alarak başka bölgelere göç etmeyi deneyebilirsiniz.

Bir kabile seçtim ama memnun kalmadım. Değiştirme şansım var mı?
Hayır yok. Hesabınızı kapatıp yeni bir hesapla başlamadığınız sürece o seçtiğiniz kabile ile oynamak durumundasınız.

Hammadde nasıl üreteceğim?
Ana görünümde köyünüzün alanlara ayrılmış olduğunu göreceksiniz.

Saldırı nasıl yapılır?
Saldırı yapmak için öncelikle saldırı yapacak askerinizin olması gerekiyor. 1 yada 2 asker çıkarır çıkarmaz hemen bir heyecanla yan köye göndermeyin. Köylerin asker savunması olmasa bile köşk/saray/çit/temel savunma puanları olduğundan 1 veya 2 hatta askerine göre 3-4 asker gönderdiğiniz durumlarda bile kayıp verir zarara uğrarsınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

Askeri savaşa göndermenin 2 yolu vardır:
Haritadan saldırmak istediğiniz köyün üstüne tıklar ve açılan sayfada "Asker Gönder" seçeneğini seçersiniz.
Askeri Üs'ten "Asker Gönder" seçeneğini seçer açılan sayfaya köy ismini yada koordinatlarını girersiniz. Dikkat etmeniz gereken aşama bundan sonrasıdır ve aşağıdaki resimlerde anlatılmıştır. Ençok yapılan hata son resimdeki "Ok" butonuna basılmadan askerlerin gönderildi zannedilip köyde unutulmasıdır.

Normal ve Yağmalama saldırıları arasındaki fark nedir?


Normal saldırı modunda askerleriniz karşı taraftaki defansla ölümüne savaşır. Savaş iki taraftan birinin askerleri tükenene kadar sürer.
Yağma modunda ise askerlerinizin asıl amacı malzeme yağmalamaktır. Savaş her iki taraftan birinin askerleri tükenene dek sürmez. Sizde oda orduların durumuna göre kayıplar verir ve malzeme ile dönersiniz.

Önemli Uyarılar:
Normal modda yapılan saldırılardan da ganimet alınır. Tıpkı yağmada olduğu gibi askerlerinizden sağ kalanlar ganimet alarak geri döner.
Yağmalama saldırısı yaptığınız halde karşınızda çok güçlü bir savunma olursa hiçbir askeriniz dönmeyebilir. İllede dönecek diye kendinizi şartlandırmayın.

Savaş esirlerini kim besler?
Savaş esirlerini esir olan askerler kiminse o besler. Yani galyalıylanız ve size esir düşen askerler varsa, bu askerleri siz değil sahibi besler.

Esirleri ne yapabilirim?
Elinize geçen esirleri pazarlık unsuru olarak kullanabilirsiniz:
Örneğin karşı taraftan esirleri salmak için fidye isteyebilirsiniz. Tabi bunu yapabilmeniz için esirlerin kurtarılamayacağından emin olmalı bir başka değişle savunmanızın aşılamayacak olması gerekir. Aksi taktirde kimse gelip kurtaracağı esir için kaynak vermez. Eğer esirleri kaybetmeyecek kadar güçlü değilseniz karşı taraftan birde fidye isteyerek durumunuzu zorlaştırmamalısınız. Çünkü fidye isteğiniz karşı tarafı kızdırabilir sonuçlar sizin için daha da kötüye gidebilir.

Esirleri salabilirsiniz:
Esirleri, iyi niyet göstergesi olarak, karşı tarafa diplomatik mesajlar vermek, yada tuzakları boşaltmak gibi amaçlar için salabilirsiniz.

Esirleri salmanızın diğer bir yararıda saldığınız sayıda esirin yarısı kadar tuzağınızı geri kazanırsınız. Salmazsanız ve saldırı sonucu serbest kalırsalar bozulan tuzakların sadece 1/3'ü kadarını geri alabilirsiniz.

Tuzak nedir? Ne yararı vardır?
Tuzak Galya ırkına özel bir yapıdır. Tuzağın yararı savaş sırasında gelen düşmanın içine düşerek vuruş gücünün azalmasıdır.

Birlik nasıl kurulur, nasıl üye olunur, nasıl çıkılır, biden fazla birliğe üye olunabilir mi?
Birlik kurabilmek için Elçilik Derece 3 gerekir. Daha sonra elçilik üstüne tıklayarak seçeneklerden "birlik kur" seçilerek ve gerekli alanlar doldurularak birlik kurulabilir. Her elçilik derecesi için birliğe 3 oyuncu alınabilir. Bu nedenle daha çok üye alabilmek için daha büyük bir elçilik gerekir. Oyuncular, elçiliği geliştirmek için birlik yöneticisine günlük üretimlerinin 1 saatlik kısmını aşmayacak şekilde malzeme yardımı yapabilirler.
Birliğe üye olmak için Elçilik Derece 1 olması yeterlidir. Daha sonra sizi isteyecek bir birlikten teklif almayı beklemelisiniz. Teklifiniz geldiğinde ise elçilik binasına tıklayarak kabul ederek birliğe katılım yapabilirsiniz.
Birlikten çıkmak için elçilik binasına tıklayıp seçeneklerden "birlikten ayrıl" seçerseniz birlikten ayrılabilirsiniz.
Aynı anda birden çok birliğe üye olmak mümkün değildir. Ancak bir birlikten ayrılıp diğerine geçmek mümkündür. Bunun bir sınırlaması yoktur. İstediğiniz kadar birlik değiştirebilirsiniz, tabi bir yerden sonra birlikler sizi çok değişim yaptığınız için istemeyebilirler.

Mancınık saldırısı nasıl önlenir? Yağmalama mancınık saldırısı olur mu?
Mancınık saldırısını önlemenin yolu gelen ordulara karşı sağlam bir savunma ile karşılama yapmaktır. Mancınık yağmalama modunda çalışmayacağı için mancınık saldırıları normal yapılır. Daha önce de yazıldığı gibi normal saldırıda her iki taraftan biri tükeninceye kadar savaş olacağı için çok sağlam bir defanla beklemek yerinde olur.

Büyük Ahır, Büyük Kışla nereye yapılır? Ne işe yarar?
Büyük Ahır ve Büyük Kışla başkente yapılamaz. Bunun dışındaki köylere yapılabilir. Önşartları sağladıktan sonra başkentiniz hariç dilediğiniz yere kurabilirsiniz.
Şu işe yararlar: Savaş sırasında ordunuzun tamamını yada büyük bölümünü yitirdiğinizde ve kayıpları acil geri koymanız gerektiğinde bu binalardan daha hızlı ama daha pahalı asker üretimi yapabilir askeri gücünüzü hızla canlandırabilirsiniz.

Askeri Üs Nedir?

Askeri üs sadece resimde işaretli yere yapılabilir...Askeri üs kurduğunuz zaman size gelen saldırıların,desteklerin kimden geldiğini görebilir,köyünüze ait askerlerin nereye saldırdıkları,nereye destek olduklarını görebilirsiniz.Aynı zamanda buradan savaş simülatörünü kullanabilirsiniz...
Askeri üssünüz geliştikçe mancınıklarınızın isabet oranı artar...
Askeri üssünüz seviye 10 iken mancınık saldırılarında hedef seçebilirsiniz!Ancak Sığınak,Sur,Çit ve Duvar seçemessiniz!
Askeri üssünüz 20 iken mancınıklarınız bir gidişte 2 defa ateş eder ve 2 farklı hedef seçersiniz!

Kültür Puanı Nedir? Ne İşe Yarar?


Köyünüzde bulunan her binanın bir kültür puanı vardır.Her binanın getirdiği KP farklıdır.Yeni bir bina kurduğunuzda günlük KPniz artar.Örneğin bir köyünüzün KP si 150 ise hergün (sadece o köy adına) 150 KP puanı kazanırsınız.Biriken KP puanları yeni bir köy kurmanız ya da Reisle köy almanız için gereklidir.Gerekli KP puanını Saraya/Köşke bakarak görebilirsiniz...
Buraya tıklayarak hangi binaınn ne kadar KP getirdiğini öğrenbilirsiniz..
Örneğin Sarayınıza/Köşkünze tıkladığınızda karşınıza böyle bir tablo çıkar:
Bu köyün üretimi: 678 Günlük kültür puanı
Bütün köylerin üretimi: 4247 Günlük kültür puanı
Senin köylerin şimdiye kadar bu kadar puan topladı 200369.Yeni bir köy daha kurmak için bu kadar puan gerekli:251000.
Ayrıca KP puanınızı arttırmak için Belediye binası kurup Festivaller düzenleyebilirsiniz.
-Küçük Festival 500KP
-Büyük Festival 2000KP kazandırır.
Büyük Festival Bina Seviyesi 10da yapılabilir...
Not:Festivaller sadece toplam KP puanına etki eder günlük KP artışını etkilemez...
HALKLAR ve ÖZELLİKLERİ


Roma Halkı ve Özellikleri


Roma halkını seçecek olanlar oyunun başında biraz zorlanacaklardır.Çünkü roma askerleri çok uzun ve pahalı bir eğitim döneminden geçerler. Yani ilk dönemler askeriniz olmayacak bu da oyunu sıkıcı kılar.Ama oyunda tecrübe kazanıp ta üretimleriniz iyi duruma gelince seri asker basımına geçip çok iyi duruma gelebilirsiniz.Roma ordusunda özellikle Emperyan çok önemli bir güçtür.Size tavsiyem sadece ama sadece Emperyan basın. Çok güçlü bir orduya sahip olacağınıza dair size garanti veriyorum.Bence hiç ama hiç Equites Caesaris filan basmayın.Çünkü bu atlı süvari oyunun en güçlü askeri olmasına karşın bakım masrafı saatte 4 tahıl.Bu çok pahalı bir bedel 1000 tane Equites Caesaris besleyeceğinize 4000 tane Emperyan besleyip çok daha güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz.Ayrıca aynı anda hem bina hem de hammadde sahası geliştirebilmek hızlı gelişmenizi sağlıyor.Ve de size bir tavsiye ne olursa olsun üretimlerinizi sağlamlaştırmadan en azından bütün hammadde sahalarını seviye 8 veya 10 yapmadan asla ve de asla 2., 3. veya 5. köyünüzü kurmayın.Yağma yapmaya çok önem verin çünkü yağma yapmadan asla hızlı gelişemezsiniz.Ayrıca 15 veya 9 tarlalı köy almakta acele etmeyin.9 tarlalı köyü ilk 2 köyün üretimi iyiyse 3. köy olarak alabilirsiniz.15 tarlalı köyü ise ilk 4 köyün üretimleri iyiyse 5. köy olarak alabilirsiniz.15 veya 9 tarlalı köy alırken etrafında özellikle 2 parçalı tahıl vahalarının olmasına özen gösterip öyle köyler bulursanız çok fazla asker besler ve dehşet bir ordu kurabilirsiniz.Ama asla bu köyleri ikinci köyünüz olarak kurmayın.Acele etmeyin.Çünkü Roma ırkında askerler çok pahalı bu yüzden daha az köyünüz varken ve üretimler tamamen gelişmemişken kurduğunuz 9 veya 15 tarlalı köyün ihtiyaçlarını finanse edemezsiniz bu da sizin için zaman kaybı olur.

Cermen Halkı ve Özellikleri


Cermen halkını seçecek olanlar sürekli online olmaları gerektiğini bilmek zorundadır.Neden mi online olmak gerekiyor? Çünkü Cermenlerin savunması çok kötü ve de asker kaçırma ile hammaddeleri harcama yoluysa sıfır kayıpla atlatılabilir� Mızrakçı savunma askeridir ama piyadelere karşı biraz başarısızdır.Emperyan ve ya Kılıçlıların saldırısına uğradıklarında büyük kayıp verirler.Cermen olan arkadaşlar bol bol yağma yapmalıdır.Hem Cermen askerlerinin hammadde taşıma kapasiteleri fazladır hem de Cermenlerinin özelliği olan sığınakların üçte birini yağmalama özelliği gibi nedenlerle Cermen halkını seçen oyuncular bol bol yağma yapmalıdır.Ayrıca Tokmak Sallayan askeri Travian'daki en ucuz ve en hızlı yetişen askerdir bir de hammadde taşıma kapasitesi fazladır.Savunma olmayan köylere yağma yapıp müthiş derecede ganimet alabilirsiniz.Oyunun başında olan arkadaşların bir an önce Tokmak Sallayan basıp yağmaya geçmelerini öneririm.Daha sonra gelişince Tokmak Sallayan basmayı bırakıp Balta Sallayan basmalıdır.Cermenler, Çünkü Balta Sallayan Tokmak Sallayandan nerdeyse üç kat daha güçlüdür.Kısacası Cermenler için savaşmak ve asker basmak vazgeçilmezdir.Cermenler için 9 veya 15 tarlalı ve de bol vahalı köyler kurmak çok avantajlıdır.Bütün ırklar için çok asker beslemeye yaradığı için çok avantajlıdır.Ama Cermenlerin müthiş askeri gücü, hızlı ve de ucuz asker basma özelliği ile birleşince çok büyük bir güç oluşturur...

Galya Halkı ve Özellikleri


Galya halkını seçecek olanlar çok müthiş bir savunma gücüne sahip olacaklar ve de yağma ile çok az zarar göreceklerdir,Çünkü sığınakları 10. seviyede hammadde saklama kapasitesi diğer halklar gibi 1000 değil 2000 hammaddedir.Ayrıca Galyalılar Travian'ın en hızlı askeri gücünü oluşturur.Süvarileri çok hızlıdır ve kısa zamanda düşmanı perişan edebilirler.Galyalıların tuğla ihtiyacı çok olur o yüzden Galyalı arkadaşlara tavsiyem ikinci köylerini aldıklarında 5 tane tuğla ocağı olan yerleri seçerlerse onlar için daha avantajlı olur.Ayrıca Galyalılar kesinlikle Phalanxlarla saldırı yapmamalıdır.Druyidler çok muhteşem savunma askerleridir.Ayrıca Heduanlar çok güçlü süvarilerdir ama pahalı ve uzun sürede yetiştirilirler.Ama benim önerim Toytatın Şimşeği adlı askerdir.Travia'ın en hızlı askeridir ve de saldırı gücü Balta Sallayan ve Emperyandan daha iyidir.Ama tek dezavantajı bakımının saatte iki tahıl olmasıdır.Gerçi Saatteki 19 sektör hızıyla yapacağı hızlı saldırılar ve yağmalar göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir...

Travian Plus İle İlgili Bilinmeyenler

Bir sorunum olduğu takdirde kime başvurmalıyım? Teknik sorunlarınız için support@travian.com.tr, ödeme sorunlarınız için plus@travian.com.tradreslerine email göndererek sorununuzu kısa bir sürede çözebilirsiniz. Emaillerinize en kısa süre içerisinde cevap verilecektir.

Nasıl daha fazla altın sahibi olabilirim? Sunulan bir çok tarifemizden birisini satın alarak, altın kazanabilirsiniz.

Neden plus hesabını aktifleştirmeme rağmen üretim artmıyor?
Plus hesabını aktifleştirme ile hammadde üretimi artırma özellikleri birbiriyle bağlantılı değildir.

%25'lik hammadde üretimi artırmak için plus hesabı almam gerekiyor mu? Üretimi artırmak için plus hesabını değil üretimleri artır seçeneğini kullanmanız gerekmektedir.

Altın transferi yapılabilir mi? Altın transferini sadece hesabını silen ve daha önce en az bir kere altın satın almış olan üyelerimiz yapabilirler. Hesap silme sürecinden sonra (72 saat sonra) hesabınızın kayıtlı olduğu email adresine gönderilecek olan link sayesinde altın transferi yapabilirsiniz. Altın transferi sadece aynı ülkede bulunan serverlar arasında yapılabilir.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
comag.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=