comag

Kurtulus savasinda sirveregin onemi

URFANIN KURTULUŞUNDA SİVEREK’İN ROLÜ Haçlı zihniyetinin,Anadolu’yu emelleri doğrultusunda işgal etmek ve aralarında pay etmek için giriştikleri istilanın bir bölümü olan Urfa’nın işgaline karşı, gerek Urfalının gerekse çevre aşiretlerinin büyük mücadelesi vardır.Bununla beraber işgale karşı gerek örgütlenmede ve gerekse fiili mücadelede,Siverekliler büyük rolü oynamıştır. Milli mücadele ile ilgili kaynaklarda belirtildiğine göre o zaman için en emin,güvenli ve teşkilatlanmış yer Siverek idi.Bunun için Urfa’daki Ali Saip Ursavaş ve Ali Rıza Bey gibi,güvenliğini tehlikede gören komutanlar hep Siverek’e sığınmışlardır.Ayrıca Fransız işgal kuvvetleri komutanları Villi ve Norman’ın işğali genişletmek için Diyarbakır,a geçişleri Siverek’te başta Cudi paşanın ve diğer aşiret reislerinin akıllı ve kahramanca davranışları sonucu akim kalmıştır. Siverekliler gerek kendi kurdukları Müdafa’i Hukuk cemiyetlerine gerekse Kuvai Milliye teşkilatına bütün güçleriyle destek olmuşlardır.1919 yılında Siverek Müdafa’i Hukuk cemiyeti,Siverek müftüsü Yeşilbaş Osman Efendi’nin evinde yapılan bir toplantının sonunda oluşturuldu.Bu toplantıya Cudi Paşa,Mahmut Efendi,Şaraptullu Ömer Ağa,Ramazan Ağa oğlu Mehmet,Küçük Ömerlerin Rüştü,Bekir Köran,Karahanlı Şeyhmus ve Refik Bey katılmışlardır. Daha sonra Siverek Müdafa’i Hukuk cemiyetinin başına Cudi Paşa getirilmiştir. Siverek Müdafa’i Hukuk cemiyeti üyeleri; Başkan:Cudi Paşa Üyeler: Odabaşızade Mahmud Efendi(Meclis-i Mebusan Üyesi), Ramazanoğlu Mehmet Ağa, Re’fet Bey , Karahanlı Şeyhmus, Molla Şeyh, Şaraptullu Ömer Ağa Bu cemiyetin kuruluşundan sonra Kuvay-ı Milliye Heyetlerine daha düzenli bir şekilde yardım yapılmıştır. Sivas Kongresi’nden sonra oluşturulan Heyet-i temsiliye ile irtibata geçerek Milli Mücadeledeki görevlerini harfiyyen yerine getirmişlerdir.Özellikle Urfa’nın kurtuluşunda en büyük cephane , ilaç ve diğer savaş ihtiyaçları Siverek Müdafa-ı Hukuk Cem’iyetince yerine getirilmiş ve Siverekliler bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmamışlardır.Ayrıca Fransızların Güneydoğuyu işgallerini protesto ederek telgraf çekmişlerdir.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
comag.tr.gg
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=